Huszárgyerek és Kishuszár Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat

 

A verseny elnevezése: Huszárgyerek Vágta, illetve Kishuszár Vágta
A verseny fajtája: síkverseny
Időpontja: 2024. október 5-6.
Helyszíne: Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont

Tisztségviselők:
Nemzeti Vágta elnöke: Lázár Vilmos
Nemzeti Vágta versenyigazgató: Szotyori Nagy Kristóf
Nemzeti Vágta főrendezője: Meskó Zsolt
Vágtafőkapitány: Székely Tibor hagyományőrző huszár alezredes
Nemzeti Vágta Elővágta és nevezési igazgató: Szotyori Nagy Kristóf
Nemzeti Vágta technikai igazgató: Gőz László
Versenyrendező: Lovas-Show Kft.
Lovas-Show Kft. ügyvezető igazgató: Ladányi Kovács Zoltán
Versenybíróság elnöke: Korbán Krisztián
Startbíró: Krebs András
Állatorvos: dr. Bába András
Dopping ellenőr: dr. Jármy Miklós
Versenyiroda vezető: Zajonskovsky Nóra

Technikai feltételek:
A Kishuszár Vágtán:

 • A Huszárgyerek Vágta távja: ef: 2,5 - d: 2,5 kör kb.: 630 m          
 • A Kishuszár Vágta távja: ef: 2,5 - kf: 2,5 - d: 3,5 kör kb: 880 m    
 • Versenypálya mérete: 250 x 10-12 m
 • Versenypálya talaja: homok granulátum
 • Melegítő pálya I. mérete: kb. 80 x 10m - vágta munkára
 • Melegítő pálya I. talaja: homok granulátum
 • Melegítő pálya II. mérete: 100 x 100 – jártatásra
 • Melegítő pálya II. talaja: homok

A Kishuszár Vágta Elővágtáin:

 • A verseny távja futamonként: 550-750 m között
 • Versenypálya: zárt, önmagába visszatérő alakzatú
 • Versenypálya talaja: egységes futófelületű

Rendező fenntartja magának a jogot a jelen versenykiírás megváltoztatására.

A nevezés feltételei:

 1. A nevezésre jogosult bármely természetes személy (aki betöltötte 18. életévét) vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számlaképességgel rendelkezik.
 2. Nevezés történhet egyrészt az Elővágta Huszárgyerek/Kishuszár versenyre való nevezéssel. Amennyiben a nevező valamelyik Elővágtán a Szervező Bizottság által meghatározott  helyezést éri el, úgy indulási jogot nyer a Nemzeti Vágta Huszárgyerek, illetve Kishuszár versenyére. A versenyzők ugyanazon nevező képviseletében indulnak a szilvásváradi rendezvényen, mint amely nevező őket az Elővágtára benevezte, és ugyanazon település színében, mely színében az Elővágtán indultak.
 3. Nevezés történhet másrészt a Nemzeti Vágta rendezője, a Lovas-Show Kft. meghívása alapján.

A verseny menete:
A futamok résztvevői az előre kisorsolt számú rajthelyről, a startzónából startolnak.  A starter a magasra emelt startzászlót lecsapja, és a hangos start vezényszóra a futam elindul. A futam bal kézre zajlik, futamonként legfeljebb hat lovas indul. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni. A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve. A futam győztese az a páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon. A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el. A végső sorrendet célfotó segítségével állapítja meg a versenybíróság.

A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban a lovak elhelyezése: 3x3 m-es mobil boxokban, a lovak részére a rendezőbizottság almot és itató vizet biztosít.

A verseny ideje alatt a rendezőbizottság orvosi (mentőautók), állatorvosi, állatmentő és patkoló kovácsi szolgálatot biztosít.

 

A verseny résztvevői

Lovasok:
A Huszárgyerek Vágtán induló lovas 10 és 13 év közötti (2011. január 1. és 2014. december 31. között született) gyermek lehet, aki magyar állampolgár vagy határon túli magyar nemzetiségű. A versenyen és az Elővágtákon történő indulásához szülői beleegyezési nyilatkozat melléklete minden esetben szükséges.
A Kishuszár Vágtán induló lovas 14 és 17 év közötti (2007. január 1. és 2010. december 31. között született) gyermek lehet, aki magyar állampolgár vagy határon túli magyar nemzetiségű. A versenyen és az Elővágtákon történő indulásához szülői beleegyezési nyilatkozat melléklete minden esetben szükséges.

Lovasok felszerelése:
Saját felszerelés: fekete csizma, gerincvédő (a Versenyrendezőség által elfogadott hosszú, a teljes gerincet védő típus), védőszemüveg használata engedélyezett.
A rendező biztosítja: három ponton rögzített lovagló kobak, lovagló dressz és nadrág, ami huszárruhát mintázó jelmez. Az Elővágtán a rendező csak a Nemzeti Vágta mintázatú pólót biztosítja, az egyéb lovas ruházatról és a kobakról a lovas maga gondoskodik.
Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos! Továbbá tilos bárminemű egyéb eszköz, ami a ló buzdítását szolgálhatja!
A rendező által biztosított ruhát és kobakot a lovas a rendezvény után köteles visszaszolgáltatni.

Felvezetők felszerelése:
A Nemzeti Vágta szervezőbizottsága által rendelkezésre bocsátott ruházat (saját lovas cipő és kobak).

Lovak:
Minden nevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 4 éves (születési év: 2020.) vagy idősebb lóval részt vehet. Maximális kis póni méret 140 cm, patkó nélkül mindkét korcsoport részére. A pónik mérésében a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének hivatalos területi felügyelői működnek közre. A lóútlevélben a hivatalos pónimérési adatnak szerepelnie kell, melyet az Elővágtán és a Huszárgyerek/Kishuszár Vágtán az állatorvosi vizsgán be kell mutatni.  Az első 2024. évi Elővágta megrendezésétől kezdve a Nemzeti Vágta döntőjével bezáróan a futamokban részt vett vagy nevezett lovaktól bármikor vér, illetve DNS minta vehető a ló azonosságának megállapítása céljából. A pozitív vizsgálati eredmények kézhezvételét követően a ló-lovas páros a versenyből utólag, az eredményhirdetés után is kizárható, és/vagy a további versenyzéstől eltiltható. Amennyiben a Versenyszabályzat és Versenykiírás szándékos megsértésének gyanúja felmerül, mind a nevező, mind a lovas az adott versenyből azonnal kizárásra kerül, továbbá az Elővágtákon és a Huszárgyerek/Kishuszár Vágtán való versenyzéstől határozatlan időre eltiltható. Egy lovas egy lovat nevezhet. Az Elővágtákon és a Huszárgyerek/Kishuszár Vágtán a lovak indulási jogáról a mindenkori versenybíróság elnöke dönt, akinek döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Abban az esetben, ha az Elővágtára vagy a Huszárgyerek/Kishuszár Vágtára benevezett lónak a versenybíróság nem ad indulási jogot, úgy a nevező tudomásul veszi, hogy semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel sem Lovas-Show Kft.-vel, sem partnereivel szemben. Az Elővágtákon és a Huszárgyerek/Kishuszár Vágtán a kancák 6 hónapos vemhességtől az ellés utáni 6. hónap utolsó napjáig nem versenyezhetnek. A fenti szabályok igazolását a Versenybíróság kérheti a tulajdonostól.

Állategészségügyi feltétel:
Ló útlevél, melynek tartalmaznia kell:

 1. Ló influenza elleni vakcinázás igazolását (alapimmunizálás: első oltás, majd 21-92 napon belül második oltás, utána mindig 6 hónapon belül emlékeztető oltás, +/- 21 nap).
 2. Évente a fertőző kevésvérűségről szóló, egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati eredmény igazolását.

Lovak felszerelése: kantár, angol nyereg (nem galopp, sem western nyereg! a Nemzetközi Lovas Szövetség három olimpiai szakágában elismert és használható nyereg az angol nyereg!), számtakaró (a rendező biztosítja). Egyéb lovas felszerelés: lábvédők, martingál, nyeregalátét használható. Szügyhám használata kötelező. Patkósarok az Elővágták során használható, a Huszárgyerek/Kishuszár Vágtán nem! Szemellenző használata tilos. A felszerelés sérülést nem okozhat!

Kisegítő személyzet: minden nevező lovas mellé 1 fő lóápolót és 1 fő csapatvezetőt kell regisztrálni, akiknek jelenléte kötelező a verseny folyamán. A verseny helyszínére és a lovak részére biztosított területre csak regisztrált személy léphet. A lovak elhelyezését biztosító területre 23.00 óra és 6.00 óra között nem lehet belépni. A lovakhoz tartozó személyek ellátásáról és elszállásolásáról a nevező gondoskodik.

Parkolás: A lószállítók részére külön elkerített, őrzött parkoló áll rendelkezésre.

Óvás menete:
Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000 Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50.000 Ft óvási díj a Lovas-Show Kft.-nél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére.

Tiltott szer használata: 2023. első Elővágtájától a Huszárgyerek, illetve a Kishuszár Vágta döntő futamának eredményhirdetését követő egy órán belül a verseny rendezőinek jogában áll bárhol, bármikor a nevezett lovakon tiltott szer használatának kimutatására vizsgálatot végeztetni.
A versenyző lovasoknak tilos a verseny egész ideje alatt alkoholt vagy tudatmódosító szert fogyasztani, amit a verseny rendezői bármikor ellenőrizhetnek.
A Szervezőbizottság a tiltott szer használatának vizsgálata során saját belső szabályzat alapján jár el.

 

A verseny lebonyolítása:

Nulladik nap (október 4. péntek)

Érkezés
Minden nevező és az általa nevezett ló 8:00-13:00 óra közötti időben köteles megérkezni a versenyre. Helyszín: Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont. Minden résztvevő ló érvényes lóútlevelét a bejáratnál szolgálatot teljesítő hatósági állatorvosnak be kell mutatni. A versenyirodán a résztvevő lovasok – az írásos szülői beleegyező nyilatkozat leadása után – a lóápolók, csapatvezetők akkreditálják csapatukat, átveszik a karszalagokat és a versenyruházatot.

Állatorvosi vizsgálat
A lovaknak az előre kiadott sorrendben kötelező állategészségügyi, regisztrációs vizsgálaton kell részt venniük. Minden lovat kantárban, saját lovasa kell, hogy felvezessen. Szükséges a lovas személyi azonosító okmánya és a ló érvényes útlevele.

Technikai értekezlet és sorsolás
Kötelező tájékoztató a lovasok és a csapatvezetők részére, ahol az előfutamok sorsolása történik.

Első nap (október 5. szombat)

Tréning a pályán
Az előfutamok előre kiadott sorrendjében a versenyzők kötelezően kipróbálják a Kishuszár Vágta pályáját négyesével, 5-5 percen keresztül.

Előfutamok
Az Elővágtákról 16 páros jut be a Huszárgyerek Vágta előfutamaiba, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontba. A 4 előfutamból a hivatalosan kiadott eredménylista alapján a négy első helyezett jut a vasárnapi Huszárgyerek Vágta döntőjébe.
Az Elővágtákról 24 páros jut be a Kishuszár Vágta előfutamaiba, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontba. A hat előfutamból a hivatalosan kiadott eredménylista után az 1-2. helyezettek jutnak a vasárnapi Kishuszár Vágta középfutamába. A bemelegítés ideje a melegítő I. pályán 10 perc.
22:30-ig a kiesett lovak távozhatnak.

Második nap (október 6. vasárnap)

Középfutam
A Kishuszár Vágta három 4-fős középfutamának első helyezettjei és a 4. legjobb időt elért lovas viszi településeit a döntőbe. A 4 lovas pályabeosztását kézzel kisorsoljuk a versenyirodán.

Döntő
A döntő mind a Huszárgyerek, mind Kishuszár Vágta versenyben négyfős futamból áll. Amennyiben a továbbjutott lónál vagy lovasnál sérülés mutatkozik, azt a versenybíróságnak és a verseny állatorvosának vagy mentőorvosának kell kivizsgálni, és a további szereplésről döntést kell hoznia. A verseny végső sorrendje a döntőben elért és a versenybíróság által elfogadott sorrend után alakul ki.

Eredményhirdetés, díjátadás
A díjak átadása a döntőt követő díjátadó ünnepségen történik.

Úgynevezett „fekete versenyen” való bárminemű részvétel, illetve közreműködés a Nemzeti Vágta versenyrendszeréből való kizárást von maga után.

A rendező semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállal.

A 2024-es év során a Nemzeti Vágtához kapcsolódó valamennyi rendezvényen (sajtótájékoztatók, Elővágták, Sorsolás, Nemzeti Vágta, Kishuszár Vágta stb.) készült fotók és videók a Lovas-Show Kft. tulajdonát képezik, a rajta szereplők semmilyen igényt nem támaszthatnak a felhasználást illetően.

 

Versenyszabályzat

E versenyszabályzat a 2024-es Huszárgyerek és Kishuszár Vágta Elővágtáit és a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban rendezett Huszárgyerek és Kishuszár Vágta síkversenyek lefutását szabályozza, és kiegészíti a Huszárgyerek és Kishuszár Vágta Versenykiírásában foglaltakat.

Start

 1. Az induló települések bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben az előstart vonalhoz (a startzóna előtt 10-40 méterre) lovagolnak a segédstarterek irányításával. A segédstarterek felszólítására az előstart vonalnál a felvezetők elengedik a lovakat. A versenyben résztvevő párosok ezután a segédstarterek által meghatározott jármódban (lépés vagy ügetés) egy vonalban közelednek a startzóna irányába az előstart zóna szakaszban.
 2. Előstart zóna: az előstart vonaltól a startzónáig tartó, a pálya teljes szélességével megegyező 10-40 méter hosszúságú pályaszakasz. A startzóna a startvonaltól visszafelé húzódó, zászlókkal jelölt, a pálya teljes szélességével megegyező 10 méter hosszúságú szakasz. Az előstart zónában önhibájából leesett lovas a versenyben nem vehet részt.
 3. Amikor a versenyzők a startzónába érkeznek, a starter zászlaját jól látható módon a feje fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött. Az startzónában önhibájából leesett lovas a versenyben nem vehet részt.
 4. Miután a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz a startzónában, a starter „start” felkiáltásával egy időben a zászlós starter lecsapja a zászlót, és kezdetét veszi a verseny. Gumikötél nincs!
 5. Ha egy ló a „start” vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy eldobja magát, és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek kell tekinteni.
 6. Ha egy páros a start menetét nem tudja teljesíteni az előírt rend szerint, vagy túlzottan ideges magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét, a segédstarter az Elővágtán és a Kishuszár Vágtán is hátrányba helyezi, végső esetben a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni.
 7. Ha egy ló a „start” vezényszó előtt előre felé kilép a startzónából, a segédstarter az Elővágtán és a Kishuszár Vágtán is hátrányba helyezi, végső esetben a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni.
 8. Ha egy ló a „start” vezényszó előtt áthalad a startvonalon, elszáguld, lovasát ledobja, úgy a Versenybíróság az illető párost a további versenyzéstől eltilthatja, és miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, a starter új startot rendel el.
 9. Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán a szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők számára, hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva, visszatérnek az előstart vonalhoz, ahol a segédstarter további utasításáig lépésben köröznek.
 10. A starter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Verseny

 1. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
 2. Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:
  • az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése,
  • ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést ezáltal megakadályozza.
 3. A lekeresztezés, a szorítás és a nekilovaglás hátra helyezést vagy kizárást vonhat maga után.
 4. Nem minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való lovaglás és a versenyben elfoglalt pozíció ily módon való megőrzése. Ez nem vonatkozik a lekörözött versenyzőre, akinek a pálya külső szélére húzódva kell biztosítania a mögötte érkezők elhaladását.
 5. A verseny során a lovakat csak „kézzel” lehet lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú vagy bármely egyéb eszköz, ami a ló hajtását szolgálja, a versenyben nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:
  • a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata,
  • a ló szárral való ütlegelése.
 6. Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további biztonságos, reális lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybíróság a versenyt azonnal leállíthatja gonggal, zászlóval, hangos bemondással. A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező, amikor a versenyt kötelező leállítani:
  • a pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség a futófelületről való eltávolítására,
  • a menetiránynak szemben haladó résztvevő,
  • a pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket.
 7. A leállított versenyt a Versenybíróság a Versenyigazgatóval egyeztetve a versenynap folyamán megismételteti. A megismételt futamban a leállítást okozó lovas nem vehet részt, tehát azon lovasok, akik önhibájukból esnek le futam közben és ezért a versenyt leintik, az újraindított futamban nem állhatnak starthoz.

 

Befutás, eredmény

 1. 1.   A célfotó tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a Versenybíróság minden esetben 3 perces vizsgálatot tart. A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja:
  • a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja,
  • a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával  vagy hátra helyezésével  új befutási sorrendet állapít meg.

Az így kialakult befutási sorrend a futam „hivatalos eredménye”.

 

Óvás

 1. Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000,-Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50.000 Ft óvási díj a Lovas-Show Kft.-nél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére.
 2. Óvást a verseny eredménye ellen lehet emelni, amennyiben a lovas vagy csapatvezető úgy ítéli meg, hogy az ellenfelek valamelyike a Versenyszabályzatba ütköző módon, jogtalan előnyre tett szert az óvó féllel szemben.
 3. Nem jelent óvási alapot a versenyzés során bekövetkezett véletlen esemény, amelyet a Versenybíróság nem tekint a verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényezőnek és a versenyt nem állítja le.
 4. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Általános rendelkezések
A lovasok vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást von maga után, és a további versenyektől eltiltható.

Naprakész információkat szeretnél a Nemzeti Vágtával kapcsolatban?