News Photo

Fonyódi Császár-Huszár Hagyományőrző Gyerekcsapat

 • 2014. szeptember 12.

A Fonyódi Császár-Huszár Hagyományőrző Gyerekcsapatot a 2011-ben alakult, melyet a Fonyódi Ifjúságért Egyesület a Fonyódi Óvoda támogatásával keltett életre.

Az egyesület alapvetően azzal a céllal jött létre, hogy a mai korban kiveszőben lévő hagyományos értékeket felelevenítse, megtartsa, a gyermekeknek egy klasszikus értékrendet állítson, a család és az intézmény bevonásával együtt. Több programot karolunk fel, ezek között vannak hagyományőrző jellegűek, művelődési célúak, és sporttevékenységek. Próbálunk az értékrend mellet egy egészséges életszemléletű nevelést adni a gyermekeknek.

A huszárcsapat ötletét alapvetően az I. Kanizsai Császár-Huszár Bandérium óvodai látogatása adta, melyen a gyermekek lelkesedése magával ragadó volt, és a szülőkben megfogalmazódott az igény, hogy –elsősorban a fiú gyermekeknek- nagy szüksége lenne erre a fajta fegyelmet igénylő foglalkozásra. Így az egyesületünk alapító tagja, Domina Barnabás, aki a kanizsai huszárok aktív tagja az óvodával egyeztetve 2011. március 15-én ünnepélyes keretek között megalapította a gyermek huszár csapatot. A program alapvető célja volt, hogy óvodás kortól „neveljük ki” a huszárokat. Minden jelentkező tagja lehetett a csapatnak, köztük 4 leány gyermek is, a kiscsoportos kortól a nagycsoportig, összesen 13 gyermekkel. Az „oktatás” és csapatmunka alapvetően 2011. szeptemberében indult, addigra már 26 főre bővült a csapat.

A foglalkozások havi 1 alkalommal kerültek megrendezésre, óvoda utáni időpontban az intézményhez közeli múzeumban, ahová az óvónők és egyesületi tagok kísérték át a gyerekeket. Itt 1 órás foglalkozásokat tartottunk, majd a szülők innen vihették haza a gyermekeket.

Egy évad összesen 10 foglalkozásból áll, meghatározott tematika szerint, melyhez a segédanyagokat részben a huszár vezetők maguk hozzák, részben ilyen témájú, ma már nagyon sokrétű és színes kiadványokból rakjuk össze, melyek felölelik az öltözet, életmód, fegyver, lótartás, hadászat, és történelmi vonatkozásokat.

A 2011-ben pályázaton nyert összegből 10 komplett kishuszár ruhát tudtunk készíteni, melyeket az iskolás korú gyermekek viselnek a fellépésekkor. A csizmát, lovaglónadrágot készen vásároltuk, a csákókat saját kezűleg készítettük az egyesületi tagok közreműködésével, a dolmányokat pedig szintén egyesületi tagok varrták, zsinórozták.

A program célja alapvetően iskolarendszerű, minden évben meghirdetjük a tagfelvételt, belőlük lesznek az újoncok, akik abban az esetben avatódnak kishuszárrá, ill. markotányossá, ha legalább 1 teljes évadot leszolgálnak, és iskolások lesznek. Az avató ünnepséggel együtt megkapják első huszáröltözetüket (használatra), és fogadalmat tesznek.

2012. évben a városi március 15-i ünnepségen „debütált” a csapat 9 huszár és 4 markotányos lánnyal, azóta évről-évre egyre több, és színesebb rendezvényen veszünk részt, szem előtt tartva a huszárság mibenlétét, igyekszünk csak olyan eseményeken részt venni, ami kapcsolódik a múltjukhoz, és nem csak reklámként.

Nyáron az egyesület önkéntes munkájának köszönhetően, 2014-ben már harmadik alkalommal rendeztük meg a csapat 5 napos huszár táborát, melyen 1-2 érdeklődő kivételével, csak a huszár gyerekek vehetnek részt. A tábor idén 33 gyermekkel, és több mint 10 egyesületi tag munkájával valósult meg .

A gyerekek öltözeteit továbbra is saját kezűleg készítjük el, jelenleg 25 komplett huszáröltözetünk van, csákókkal, tarsolyokkal, tölténytáskákkal, ill. 12 markotányos öltözet. Mivel első éven még mi sem tudtuk, milyen irányt vesz a kezdeményezésünk, ill. anyagi okokból is, kisebb hangsúlyt fektettünk az öltözet kidolgozottságára. Azonban az évről-évre öröklődő, egyre korhűbb és kényelmesebb öltözetek is motiválják a gyerekeket. Idén már elkészült a teljesen pontos közhuszári dolmány a legidősebb huszár gyermek részére.

Az első évad sikeressége után csapatunk létszáma 2014-re 45 főre gyarapodott, részben az óvodai kis újoncokkal, részben nagyobb iskolás korú gyermekekkel, akik látva a csapat munkáját, önként kérték felvételüket. Jelenleg a legfiatalabb tagunk 4 éves, a csapat zöme 8-9 éves (az első kishuszárok), 3-4 nagyobb iskolásunk van. Összesen 10 fő óvodás, és 35 fő iskolás taggal büszkélkedhetünk.

Az évközi foglalkozásokat így már a nagy létszámra és korkülönbségre való tekintettel, külön tartjuk az óvodás, ill. külön az iskolás korosztály számára, ugyanúgy 10-10 alkalommal.

A saját csapat-ünnepségeinkre, és kisebb ünnepségekre igyekszünk magunkkal vinni, a legkisebbeket is, nagyobb feladatoknál, a gyakorlottabb gyermekekkel veszünk részt.

A 2013/2014-es tanév órarenden kívüli fellépései a következők voltak:

 • 2013. szeptember: Pákozdi csata
 • 2013. október 23. : Fonyód, koszorúzás és díszsorfal
 • 2013. november: Szőlősgyöröki Napok - felvonulás
 • 2013. december: Évadzáró ünnepség
 • 2014 március 15.: Fonyód Városi Ünnepség díjátadó – díszsorfal állás
 • 2014. március 15.: A huszárcsapat saját ünnepi műsora, saját dramaturgiával, egy 48-as jelenet feldolgozásával, a teljes huszárcsapat (45 fő) szereplésével
 • 2014. március 21: Vendégszereplés a lengyeltóti óvodában
 • 2014. április 6. : Isaszegi csata, felvonulás
 • 2014. április: Kanizsa Napok felvonulás
 • 2014. április 22.: Ágyú-szentelő ünnepség, Fonyód
 • 2014. május: Balatonfenyvesi Napok, fellépés toborzó jelenettel, verbunkkal (45 fővel)
 • 2014. június: Trianoni megemlékezés Fonyódon, koszorúzás és díszsorfal
 • 2014. júl. 21-25.: Huszár tábor (ennek a programját külön mellékelve)
 • 2014. július: Imremajor-Majorka, a Szent Korona másolatánál díszőrség-állás
 • 2014. augusztus 23. : Kaposvár Nemzetközi Huszártalálkozó, felvonulás

2014. szeptember 12.A hír megosztása

Naprakész információkat szeretnél a Nemzeti Vágtával kapcsolatban?